Billede taget fra Gendarmstien nær det nærtliggende teglværk.

Gendarmstien

Iller Slot har en meget central placering på Gendarmstien. Går du fra Kruså til Skovby eller omvendt, så ligger vi cirka halvvejs, nærmere præcist mellem Brunsnæs og Cathrines Minde Teglværk.

Fra slottet er der en afstand på cirka 300 meter til Iller Standvej, som er del af Gendarmstien.

Viden, kort og andet over Gendarmstien kan findes på https://www.gendarmsti.dk/


Overnatning om vinteren

Som noget nyt, tilbyder vi hos Iller Slot mulighed for at overnatte i vintermånederne.

Overnatning vil være muligt på torsdage, fredage og lørdag i perioden mellem den 22. oktober 2023 og den 24. marts 2024.

Du kan oprette din booking via Destination Sønderjylland, eller ved at rette henvendelse til os direkte.

Billede at Iller Slot's hovedindgang, taget om aftenen.

Historien om Iller Slot

1877

Bygget af Nicolai August Matzen, født i Krammark 1832.

Bygherren var teglværksejer på det nedenfor liggende teglværk; Matzens teglværk. Født 17 september 1832 i Krammark, Broager sogn. Han er formand for den sundevedske landboforening fra 1864-66. Han starter i 1876 den lokale landboforening, hvis formand han er, indtil sin død. Han er med i amtsrådet (Kreistage) og var deputiert til Provinzial Landtage. Han dør 1 december 1899, 67 år gammel.

1899

Elisabeth Conradine Langenheime Matzen. Født i Schønewaldel, er den nye ejer. Teglværket har økonomiske problemer, men hun fører det videre som enke på anbefaling af Rendbjerg teglværk. Tiderne bliver ikke bedre og hun vælger at sælge det forgældede teglværk.

1907

Køberne af teglværket er købmand Weber, Broager, overbogholder Christian Jessen og enkefru Korff, Sønderborg. Teglværket er i drift til 1910, hvor det drives af De Forenede Teglværker.

1914

Den 23 januar køber gårdejer Hans Hansen, Midtskov, teglværket. Det kommer aldrig i drift igen og bygningerne står bare hen. I 1917-18 bliver teglværket hugget op.

1915

Peter Hansen, Brunsnæs, også kaldet Peter Mester, der i en menneskealder var mester på Cathrinesminde fortæller, at hans mor og stedfar flyttede ind på Iller slot kort efter april 1915. Da boede der tre familier på Villaen.

1920 - 1921

Sigrid Petersen fortæller, at gendarm H.P. Sørensen, unge Sørensen har boet her, Roger Sibbesens far og mor, Overskov, boede her, før de fik gården. Chr. Jonasson, Busholm har ligeledes boet her.

1930 ?

Andreas Marius Rasmussen købte Villaen og boede her i mange år. Rasmussen var født 23/6 1867 i Horsens og kom som ung til USA i en årrække hvorefter han vendte tilbage til Hamborg for at blive gift første gang. Han blev gift med Clara og fik en datter der senere blev tandteknikker.

Clara døde 23/10 1925, og han blev gift anden gang med Hertha, der havde tre børn fra første ægteskab, hvor efternavnet var Bruun.

Rasmussen var entreprenør af en slags, og havde virksomheder i Tyskland hvor han grundlagde en formue ved at producere og opkøbe pigtråd, som kom i høj kurs under første verdenskrig. Han købte også gamle klude op og rev dem i stykker til tvist. Han lukkede sine virksomheder engang under de svære tider i slutningen af tyverne/ begyndelse af trediverne. Han købte Villaen som retrætebolig for sig og sin familie. Før Andreas køber villaen i Iller, bor familien på Augustenborg slot i den bolig hvori der nu er kunstudstilling.

Rasmussen plantede æble-og pæretræer på marken nedenfor Villaen, hvor teglværket tidligere lå. Denne mark købte Hans Petersen, Iller, af Rasmussen. I dag tilhører marken Mette P. Damgård.

Herta Rasmussen døde 11/11 1944 og et års tid efter døde Andreas Rasmussen. Det var omkring 1952?

De er alle begravet på Sønderborg gamle kirkegård, ved Marie kirken.

1952 - ?

Gudmund Nielsen, murermester køber Villaen. Han fældede et stort fyrretræ i haven men han lavede ikke noget ved huset. Gudmund Nielsen gik fallit med sin forretning, og huset blev overtaget som udestående pant af Sønderborg Jernforretning.

Herefter ligger Villaen hen uden opsyn og uden beboere, husker Anna Petersen. Roere fra Gråsten fandt ud af at de kunne holde fest her og overnatte uden nogen sagde noget til det, så det gjorde de. Vinduer blev knust og hele huset forfaldt mere og mere.

1962 - ?

Hans Peter Hagen-Meincke ejede huset midt i 60’erne. Han købte det for 36.000kr. Familien lavede campingplads på stedet. Det var mest telte, som man dengang brugte, og der kom mange gæster i sommermånederne. De lejede også værelser ud med morgenmad, hvor bager Mortensen, Iller kom med morgenbrød.

Sønnen fortæller, at der var centralvarme med en 10.000 ltr. stor olietank, som han har været med til at grave ned. Endvidere var der to åbne pejse. Hovedtrappens stenbelægning var lavet af materiale, der kom fra Rhinområdet, og som var meget smuk.

Med den erfaring familien skabte ved at have campingplads og leje ud, byggede de deres ejendom om overfor Gråsten posthus, og lavede et Garni-hotel, med 6 værelser.

1970 - ?

Jørgen Andersen, Sønderborg, lærer, købte huset til sin søn og svigerdatter og deres to børn.

Det er dem, der må have malet Villaen hvid med plasticmaling. Det var en katastrofe, da murene ikke kunne ånde og komme af med sin fugt. Det resulterede i, at der lå en lille vold af afskallede mursten i forårsmånederne. De udvendig mure stod ikke til at redde, så det var nærmest dødsstødet for Villaen.

1972

Inge og Henning Hansen køber den hvidmalede villa som bolig til dem og deres seks børn den 1. april 1972. De kom fra København, hvor de ikke var så glad for at bo, og et par ferier i området havde fået dem til at søge efter en bolig i det Sønderjyske. Bekendte gjorde dem opmærksomme på en salgsannonce med Iller Slot, som huset allerede blev kaldt på det tidspunkt.

Huset havde en lille campingplads tilknyttet, og de fortsatte det første år med de aftaler, der var truffet, men ellers stoppede det med telte i haven.

Familien udskiftede vinduerne i stuen og i det køkken, som de nyindrettede. Der fik de termoglas i, for at kunne holde varmen. Endvidere fik de renoveret kloakanlægget med nye rør og ny septiktank.

Huset led af store frostsprængninger i murværket. Den hvide plasticmaling bevirkede, at huset ikke kunne komme af med fugten. Denne plasticmaling var en katastrofal fejltagelse.

I tilbygningen holdt de får, som kunne græsse på den store plæne, og endvidere havde de høns, ænder og et par grise.

Det var de voldsomme varmeudgifter, kombineret med en stigende oliepris, der fik dem til at sætte huset til salg i 1982.

Selvom Broager Kommune fortalte familien, da de skulle tilmeldes efter flytningen, at der ikke var noget der hed Iller Slot, så kom navnet alligevel til en form for officiel anerkendelse, da vejen nogle år senere kom til at hedde Slotsvej.

1982

Villaen købes af Kirkens Korshær.

En stor og gennemgribende renovering finder sted, og der opføres også to nybygninger.

Kirkens Korshær laver et fantastisk stykke arbejde med at hjælpe udsatte familier og enkeltpersoner til at være velfungerende i samfundet. Der er behandlingstilbud af forskellig art og udslusningshuse mv

1984

11. august er der officiel indvielse af Iller Slot som familiecenter. Dronning Ingrid er tilstede.

Daglige ledere er Andreas Nielsen, Ruth Malle og Anker Nielsen.

Der kan behandles 10 familier om året. Kuren er hjælp-til-selvhjælp. Ingen psykologer, sund kost, stabilt blodsukker, faste opgaver med praktisk indhold og styrkelse af klienternes selvtillid. Der er dyrestald med ged og kid, får og lam, høns og ænder. Havebrug med drivhus og i fjorden fanges fisk med ruser og net.

2000

Andreas Nielsen siger farvel efter mange års ledelse på Iller Slot.

2011

Kommunale besparelser gennem årene kulminerer med at en lukning af Iller slot som familiecenter er en realitet 31. marts 2011

2011 (1. december)

Nye officielle ejere, Cammilla J. Schou og Torben H. S. Christensen.

Vi starter i april 2012 med at udleje huset til familier og større grupper som feriehus.

Pr 1/8 2013 flytter vi sammen med vores sønner ind i lejligheden i tilknytning til "slottet".

I marts 2015 modtager vi de første gæster som vi tilbyder "Bed and Breakfast". Gendarmstien bliver markedsført som attraktiv vandresti og gæster finder vej til vores lokalområde og har brug for et sted at sove. Vi tilbyder logi og forplejning.